AVIZ JURIDIC IMPORTANT

ATENŢIE Accesul la acest site si folosirea sa, precum si a tuturor celorlalte site-uri Reckitt Benckiser (denumite in continuare “Site-ul/Site-rile”), se supun următorilor termeni şi condiţii precum si întregului cadru legislativ în vigoare. Vizionarea Site-ului reprezinta acceptul dumneavoastra. În cazul  în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni, vă rugăm să nu vizitaţi Site-ul nostru.  Site-urile noastre pot conţine reguli şi condiţii suplimentare care pot fi aplicabile în cazul utilizării acestora. În cazul în care există contradicţii între termenii şi condiţiile de mai jos şi termenii suplimentari ai oricăruia dintre Site-urile noastre, termenii de faţă vor prevala. Reckitt Benckiser îşi rezervă dreptul de a revizui aceşti termeni şi condiţii şi/sau să întrerupă accesul la Site-uri fără notificare prealabilă, în orice moment. Vă recomandăm să verificaţi periodic Site-urile noastre pentru a fi la curent cu ultima variantă a Notificării privind cadrul legal, a termenilor şi condiţiilor, având în vedere că aceştia sunt obligatorii.

Puteţi accesa acest Site în scopul informării personale sau recreerii. Puteţi descărca pe un computer sau imprima orice material de pe site, însă doar pentru utilizarea acestora în scopuri necomerciale, educaţionale, personale sau interne.  În orice caz, se interzice distribuirea, modificarea, transmiterea sau revizuirea conţinutului site-ului fără acordul scris al Reckitt Benckiser. Se interzice conectarea la site de pe un site terţ fără acordul nostru prealabil scris.

Cu excepţia prevederilor contrare, dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra materialelor de pe site (inclusiv dar fără a se limita fotografii şi imagini grafice) aparţin Reckitt Benckiser sau emitenţilor de licenţe ai acesteia. Nici titlul, nici drepturile de proprietate intelectuală nu vor fi transferate unui terţ prin utilizarea sau accesul la acest site. Mai exact, toate drepturile, titlurile şi interesele în şi aferente tuturor aspectelor acestui site rămân proprietatea unică a Reckitt Benckiser sau a emitenţilor de licenţe ai acesteia.  Site-urile Reckitt Benckiser sunt protejate de legislaţia privind drepturile de autor şi de alte legi în vigoare.  Prin încălcarea oricărora dintre termenii cuprinşi în Notificările privind legislaţia aplicabilă sau pe oricare alt site care ne aparţine, permisiunea de a utiliza site-urile va fi întreruptă automat. De asemenea, ne rezervam drepturi care nu sunt acordate în mod expres prin prezenta notificare.

În cazul în care doriţi să comunicaţi în mod formal cu Reckitt Benckiser referitor la aspecte legale, vă rugăm să contactaţi cea mai apropiată societate Reckitt Benckiser din zona dumneavoastră.  Site-ul nostru corporativ, reckittbenckiser.com cuprinde o listă a tuturor societăţilor locale.

Materialele de pe site sunt oferite “ca atare“, fără condiţii, garanţii, declaraţii sau termeni de orice altă natură.  Reckitt Benckiser nu acordă garanţii sau declaraţii cu privire la acurateţea sau integralitatea conţinutului acestui site sau a oricăror alte site-uri "strâns legate" de acesta.  Reckitt Benckiser poate opera modificări ale conţinutului în orice moment, fără notificare prealabilă. Materialele de pe site pot deveni neactualizate, iar Reckitt Benckiser nu îşi asumă obligaţia de le actualiza.  În acest sens, în măsura permisă de legislaţie, Reckitt Benckiser vă oferă acest site cu condiţia excluderii oricăror declaraţii, garanţii, condiţii şi oricăror alţi termeni, care, exceptând prezenta Notificare, ar putea avea efect în legătură cu site-ul.

Site-urile concepute în scopul de a oferi informaţii referitoare la produsele noastre de îngrijire sau la medicamentele cu licenţă nu intenţionează să ofere sfaturi medicale sau instrucţiuni de folosire, ci doar informaţii generale care trebuie considerate ca atare de orice persoană şi nu utilizate pentru un scop precis. Consultaţi întotdeauna medicul sau farmacistul pentru indicaţii referitoare la tratamente, situaţii sau nevoi specifice.

Reckitt Benckiser (inclusiv filialele şi sediile acesteia, directorii, angajaţii, acţionarii sau agenţii Reckitt Benckiser şi filialelor acesteia)  nu vor fi răspunzători pentru nici un prejudiciu direct, indirect, incidental, rezultant sau punitiv care derivă din: (a) abilitatea (sau inabilitatea) de a accesa site-ul, (b) utilizarea (sau inabilitatea de a utiliza) conţinutul acestui site, sau (c)  conţinutul oricărui site/oricăror site-uri "strâns legate" de acest site. În plus, Reckitt Benckiser nu garantează că acest site sau serverul care îl face disponibil nu conţin viruşi sau alte componente periculoase; dumneavoastră (şi nu Reckitt Benckiser) vă asumaţi întregul cost aferent service-ului, reparării sau remedierii, şi orice decizie în cadrul procedurilor aferente se va limita la  despăgubiri în bani şi nu va implica niciun ordin sau directivă, decât instrucţiunea de a achita o sumă de bani.

Afişând sau transmiţând, prin intermediul internetului, pe acest site, îi garantaţi societăţii Reckitt Benckiser că materialul este şi va fi tratat ca neconfidenţial şi că nu este supus drepturilor de autor.  Prin transmiterea sau afişarea unei comunicări sau a unui material pe acest site, vă exprimaţi acordul ca Reckitt Benckiser şi oricare dintre filialele acesteia să poată utiliza comunicarea şi/sau materialul dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducerea, transmiterea, publicarea, difuzarea şi afişarea.  Reckitt Benckiser nu are obligaţia de a răspunde la mesajele afişate pe acest site, şi nici nu va oferi compensaţii pentru aceste comunicări şi/sau materiale.  Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că tipul materialelor care pot fi afişate pe un site internet se supune legislaţiei naţionale aplicabile; va trebui să vă supuneţi acestor legi, inclusiv celor care interzic materialele cu conţinut ameninţător, calomniator, defăimător, obscen, pornografic, indecent sau profanator, sau afişarea de materiale care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat infracţional sau în contradicţie cu alte legi aplicabile.

Reckitt Benckiser nu are capacitatea şi nu îşi asumă răspunderea de a revizui comunicările sau materialele postate pe site-urile sale.  Însă, Reckitt Benckiser îşi rezervă dreptul de a îndepărta, la propria discreţie, orice comunicări sau materiale considerate inacceptabile din diverse motive.

Reckitt Benckiser se angajează doar să utilizeze denumiri, sigle sau mărci care apar pe acest site în acele teritorii în care societatea sau filialele sale au dreptul de a face acest lucru, fie în baza unor mărci pentru care s-a solicitat înregistrarea sau deja înregistrate, fie a licenţelor sau altfel. Pentru evitarea oricărei neclarităţi, Reckitt Benckiser nu susţine folosirea de denumiri, sigle sau mărci în teritorii în care nu are dreptul să o facă, şi nu va furniza sau nu se va oferi să furnizeze produse şi/sau servicii care poartă astfel de denumire, siglă sau marcă în astfel de teritorii. Utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestor mărci sau a oricărui alt conţinut al acestui site altfel decât este prevăzut de termenii şi condiţiile prezentei notificări sau de site, este strict interzisă.

Folosirea acestui site este guvernată în toate aspectele sale de legislaţia din Anglia şi Ţara Galilor, fără referire la alegerea prevederilor legale. Orice acţiune sau pretenţie legală pe care a-ţi putea-o avea cu privire la prezentul site se va demara în termen de 12 luni de la declanşarea acţiunii.

 

Reckitt Benckiser (ROMANIA) SRL

Sediul in Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5

Inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/2034/2002, CUI 8411320